Hem

Psykoanalys och psykoterapi


Vi berättar alla en historia om oss själva för oss själva. En berättelse som påverkar hur vi uppfattar och relaterar till andra. Våra försvar mot smärta och ångest är nödvändiga för vår förmåga att fungera som individer och i relation till andra. Men samma försvar kan också sätta krokben för oss och orsaka mer smärta, ångest, relationsproblem och depressioner. Som psykoanalytiker och psykoterapeut är min roll bland annat att hjälpa dig att upptäcka hur dina omedvetna förväntningar påverkar dig.

Handledning och konsultationer


Som din psykoterapihandledare hjälper jag dig att lyssna på din egen motöverföring för att förstå vad som pågår i dig, i din patient och mellan er. Jag ger dig utrymme att reflektera över dig själv som psykoterapeut. Jag hjälper dig att få en inre frihet att använda de psykodynamiska teorierna som verktyg att förstå snarare än som "sanningar" som riskerar låsa dig och den psykoterapeutiska processen.


Kanske har du ett problem du inte vet hur du skall handskas med, på arbetet, i en nära

relation, om dina livsval, eller kanske oroar du dig för någon som står dig nära. Vi möts i ett eller en serie konsultationer för att du skall få hjälp att bolla dina tankar och hitta en väg att ta hand om det som bekymrar dig.

Grupper och organisationer


Grupper och organisationer är mer än summan av dess individer och tenderar att leva sitt eget liv. Ofta uppfattar man att en individ eller en konflikt är problemet men inte sällan är individen som pekas ut ett symtom på ett underliggande problem inom organisationen