Om

Psykoterapi och psykoanalys


.Jag har mångårig erfarenhet av att bedriva psykoterapi och psykoanalys, både privat och inom öppenvårdspsykatrin.

Depression, ångest, relationsproblem, trauma, livskriser, föräldrablivande/varande är några av de områden jag jobbar med.Handledning


Jag har lång erfarenhet av att handleda, både individuellt och i grupp. Psykoterapihandledning, chefshandledning eller institutionsvård.


När det gäller grupphandledning, finns möjligheten att ni kommer till min mottagning eller att jag kommer till er.

Grupper och organisationer


Grupper och organisationer lever sitt eget liv och är mer än summan av dess individer.

Jag har och har haft roller som ledare i större och mindre organisationer, i Sverige och internationellt. Bland annat som Vicepresidnt för IPA, International Psychoanalytical Association och som ordförande för Svenska psykoanalytiska föreningen. Jag har bland annat haft ansvar för att hjälpa föreningar med interna problem som påverkat deras organisation negativt.